Jordbundsundersøgelse

En verden fuld af overraskelser

Jordbundsundersøgelsen skal laves for at få indblik i, hvordan jorden er under huset: Er der lerjord, sand eller mose? Huset skal gerne stå sand, så vandet nemt kan komme væk og huset står stabilt.

 

Der kan nemt gemme sig en stor uventet udgift i fundamentet. Hvis der skal graves ud og køres jord væk, bliver det nemt til mange tusinde kroner. Sand er ikke billigt og ej heller er bortkørsel af jord.

Derudover kan det være nødvendigt med omfangsdræn på huset, så vandet kan blive ledt væk. Et sådant dræn er heller ikke helt billigt, men det er tilgengæld billigere at få lavet, når du bygger end efterfølgende. Så er det nødvendigt med et omfangsdræn, er det en god idé at finde penge til det i budgettet.

Vi kan derfor varmt anbefale at få lavet jordbundsundersøgelsen, før du skriver under på en entreprisekontrakt.

 

Hvad betød det for os?

Vi fik lavet jordbundsundersøgelsen før vi skrev under på entreprisekontrakten. Det gjorde vi for at sikre os mod uventede udgifter.

For os betød det to ting: Vi behøvede ikke omfangsdræn, men der skulle graves mere ud end antaget.

Vi kunne sløjfe omfangsdrænet, da vandet godt kan komme væk fra huset. Det sparede os for en 15.000 kr.

Til gengæld skulle der graves ud og fyldes sand i for ca. 20.000 kr. Det skyldes, at der i den vestlige side af huset, er ca. 2 meter ned til sandlaget, hvorfor det er nødvendigt at grave lerjorden væk og komme sand i, så fundamentet hviler på sand og vandet nemt kan komme væk fra huset.