Fundamentet

Mindre beton, mere fart
Der er mange forskelle på et murstenshus og et træhus. En af de mere usynlige forskelle er fundamentet. Men det er ikke uvæsentlige forskelle, der gemmer sig der.
Det er nemt at tro, at et fundament bare er noget sand med noget beton på. Sagen er bare, at der er lidt mere til det end bare det. Vi har valgt et traditionelt fundament, men da vi bygger et træhus, er det ikke så traditionelt alligevel.

Grave grave grave

Et fundament starter med, at man graver ud. Alt efter hvordan jordbunden er, skal der graves lidt eller meget. Man skal nemlig gerne ned til noget, der er fast og stabilt, og som kan lede vandet væk fra huset. Ler er stabilt, men leder ikke vand væk særlig godt. Sand derimod er både stabilt og leder god. Derfor graver man gerne ned, til man rammer et sandlag.

Med et træhus kan man være heldig ikke at skulle grave helt så meget. Det vejer nemlig meget mindre end et murstenshus – både selve huset og fundamentet. Faktisk kan der spares 5-10 tons cement i fundamentet.

Rundt i kanten af fundamentet opstiller man lecablokke – ofte med fundablokke nederst, da de er større og tungere. Men med træhus er lecablokke nok.

Når lecablokkene står som de skal, fyldes der sand på, så der er et tykt lag sand under huset.

Med et murstenshus skal lecablokkene støbes sammen og der støbes ofte gevindstænger med. Med træhus skal lecablokkene ikke støbes, da huset ikke er så tungt. Gevindstængerne kan man fastgøre i lecablokkene med 2 komponentlim – også kaldet limankre.

Det smarte ved træhusfundamentet er, at man slipper for en lang tørretid på 2-3 uger.

Lecablokke

Sandpude

Ovenpå sandpuden mellem lecablokkene, lægger man rør til afløb og til koldt vand. Det smarte ved at have det kolde vand til at løbe under isoleringen er, at det forbliver koldt.

Derefter lægges et isolerende og kapillarbrydende lag – ofte flamingo. Det skal både holde på varmen og sikre, at der ikke kommer vand op i huset nedefra. Betonen, der skal ligge ovenpå, er nemlig ret god til at suge fugt til sig. Det er ikke noget problem for betonen – men for resten af huset er det noget skidt.

Der støbes derpå et terrændæk på ca 10 cm. I det dæk er der bundet gulvvarmerør fast til armeringsjernet.

På det fine terrændæk kan man lægge et gulv. Det er lidt rarere at gå på end beton.

Skal det være trægulv, skal der først være en dampspærre, der sikrer, at der ikke kommer fugt fra betonen op i gulvet. Er det fliser, behøves det ikke.

Gulv og fliser

Det smarte ved træhus

Det smarte ved et fundament til et træhus er:

  • Det vejer mindre og stiller derfor mindre krav til jordens bæreevne
  • Det går hurtigere, da fundamentet ikke skal tørre i flere uger, før man kan komme igang med huset
  • Det er billigere, da der ikke skal bruges så meget beton